VAST IN FRANS

Vertaling van Vast in het Frans

Uitslagen: 11956, Tijd: 0.1282

Voorbeelden van het gebruik van Vast in een zin en hun vertaling

Dit is vast de wiskundebroer.
Ce doit être le matheux.
U weet vast wat u doet.
Vous savez sûrement ce que vous faites.
De jouwe staat vast voor je appartement.
Le tien doit être devant chez toi.
Dat is vast de uitvinder.
Ça doit être l'inventeur.
Zij bestaat in een vast bedrag en/of in presentiegelden.
Ils consistent en une somme fixe ou en jetons de présence.
Die zit vast in z'n koffertje.
C'est sûrement dans sa mallette.
Het is vast heel smerig.
Elle doit être dégueulasse.
Dat is vast 'n vergissing.
C'est sûrement une erreur.
Een vast bedrag per wisselkantoor van 1.307 EUR;
D'un montant fixe par bureau de 1.307 EUR;
De beslissing waarbij het Vast Comité de schorsing handhaaft, wordt met redenen omkleed.
La décision par laquelle le Comité permanent maintient la suspension est motivée.
Het Vast Wervingssecretariaat;
Le Secrétariat permanent de Recrutement;
Het is vast niets ernstigs.
Je suis sûr que ce n'est rien.
Ze is vast met 'm aan 't praten.
Elle doit être en train de lui parler.
Vast weer zo'n halfbloed.
Sûrement un autre métis.
Een vast bedrag per maand van 80.000 frank;
Un montant fixe par mois de 80.000F;
Door een vast lid, in het taalstelsel van de onderzochte kandidaat;
Par un membre permanent, dans le régime linguistique du candidat examiné;
Een vast jaarlijks bedrag van 275 161,81 euro.»;
Un montant fixe annuel de 275161,81 euros.»;
Vast niet.
Sûrement pas.
Dat is vast Molochs hoofdkantoor.
Ca doit être le QG de Moloch.
Het staat vast... dat we tegen ze moeten spelen.
C'est sûr... qu'on va jouer contre eux.
Hij zit vast nog in de hive.
Il est probablement toujours dans la ruche.
Het is vast vals alarm.
C'est sûrement une fausse alerte.
Dat is vast een misverstand.
Je suis sûr que c'est un malentendu.
Dat is vast de leider.
Ce doit être le chef.
Hij is vast naar huis.
Il est probablement rentré chez lui.
Rik Vandeputte, lid van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten;
Rik Vandeputte, membre du Comité permanent de contrôle des services de police;
Vast in een vliegtuig met een schreeuwerd.
Coincé dans un avion avec un criard.
Vezelvlas- Vast steunbedrag ecu/ha.
Lin textile- Aide fixe ECU/ha.
Jij moet het de patter geven. Anders klinkt het aan jou vast.
Tu dois leur faire des boniments autrement ils vont te fixer toi.
Dit is vast mijn kamer.
C'est sûrement ma chambre.

Uitslagen: 11956, Tijd: 0.1282

Zie ook


vast zit
est coincé
vast afval
déchets solides résidus solides
vast recht
droit fixe
vast voedsel
nourriture solide aliments solides
vast tarief
taux forfaitaire tarif fixe taux fixe
vast te binden
attacher ligoter attache
vast te stellen dat
constater que établir que
vast te stellen welke
identifier déterminer
zit vast
est coincé suis coincé est bloqué
staat vast
doit être il est constant est prise est sûr
stevig vast
fermement ferme bien attaché bien fixée bien agrippé
ligt vast
doit être est fixé est déterminé est peut-être
hou vast
accroche-toi accrochez-vous tiens-le campe fermement
een vast bedrag
montant fixe somme fixe un montant forfaitaire
de vast wervingssecretaris
secrétaire permanent au recrutement le secrétaire permanent
een vast percentage
pourcentage fixe taux forfaitaire taux fixe
teneinde vast te stellen
afin de déterminer en vue d'établir afin de définir de manière à permettre la détermination
om vast te stellen welke
afin de déterminer de définir
ik zit vast
je suis coincé je suis bloqué je suis piégé

"Vast" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer